Mediatienetwerk

Over Mediërend leren®

Mediërend Leren bevordert de groeikansen van elk mens. De mediator ML ontwikkelt samen met hem/haar denkmiddelen, denkstrategieën en denkattitudes. Op basis daarvan kan hij/zij meer profijt halen uit het directe contact met prikkels en uit de ervaringen die geboden worden…

Over het mediatienetwerk

Doelstellingen van het mediatienetwerk Het netwerk Mediërend Leren is opgericht in 2008 en wil het volgende bereiken: Wie kan zich aansluiten bij het Mediatienetwerk?Iedereen die één van onderstaande opleidingen heeft afgerond en het concept Mediërend Leren in hun werk hebben…

Profiel mediator

Tijdens de opleiding Mediërend Leren wordt uitvoerig stilgestaan bij de essentiële rol die de mediator speelt in het ontwikkelproces. Door gebruikmaking van een specifieke, activerende ontwikkelingsgerichte én liefdevolle interactiestijl (mediatie) tracht de mediator de cognitieve, sociale en emotionele groeimogelijkheden van de…