Begeleiding

Over Mediërend leren®

Mediërend Leren bevordert de groeikansen van elk mens. De mediator ML ontwikkelt samen met hem/haar denkmiddelen, denkstrategieën en denkattitudes. Op basis daarvan kan hij/zij meer profijt halen uit het directe contact met prikkels en uit de ervaringen die geboden worden…

Begeleiding en onderzoek

Op wie richten wij ons? Wij richten ons op alle mensen! We gaan primair voor het ontwikkelen van de krachten en kwaliteiten van onze cliënten. Wij zijn niet gericht op de soort stoornis, de handicap, het syndroom of gebrek. Wij…

Profiel mediator

Tijdens de opleiding Mediërend Leren wordt uitvoerig stilgestaan bij de essentiële rol die de mediator speelt in het ontwikkelproces. Door gebruikmaking van een specifieke, activerende ontwikkelingsgerichte én liefdevolle interactiestijl (mediatie) tracht de mediator de cognitieve, sociale en emotionele groeimogelijkheden van de…